Svenskarna och internet - nya vanor på Facebook, läs mer om hur du kan optimera dina plattformar

Jennifer Hudson
2021-12-01

Svenskarna och internet släppte nyligen sin rapport för 2021, och den innehöll, som alltid, väldigt intressanta saker.


En av de största sakerna som nämns är att unga ratar Facebook i extremt hög grad. Endast 19% av de födda på 00-talet (12 till 21-åringar) använder Facebook varje dag, och enbart 47% har alls använt det senaste året. Det kan jämföras med en daglig användningsgrad om 67%/66% för 80- och 90-talisterna, och är till och med väsentligt lägre än de 39% av 20- och 30-talister som använder det dagligen, och de 59% av 40-talisterna.


Instagram används däremot mer av 00-talisterna (57%) än av 20-/30-talisterna (9%) dagligen.


Slutsatsen? Vill du nå ut till en yngre publik är det bäst att undvika Facebook.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/inledning/