204 000 profilbesökare på en månad!

Marknadsföring
No items found.
Client
Blombruket
Project type
Marknadsföring
Project year
2021

Tjänster

Start av pinterest-profil inklusive bildurval, bildbehandling, bilduppladdning, och beskrivningstexter; Pinterest-annonsering inklusive copywriting och uppföljning.


Utmaning

  • Öka försäljningen 
  • Öka varumärkesmedvetenheten 
  • Detaljera målgruppsdata


Key Performance Indicators

Saves, Monthly Profile Visitors, Click-Through Rate (CTR), Conversions


Bakgrund

Verksamheten startades i Kalmar i oktober 2019, och har sen dess vuxit stadigt. Blombrukets affärsidé är att sälja snittblommor med lång hållbarhet på prenumeration, med leverans varannan eller var fjärde vecka. Företagets marknad är, i april/maj 2021, Sverige.

Blombruket kör Instagram- och Facebook-annonsering på egen hand, men har inte kört Pinterest-annonsering tidigare, och har ej haft en uppdaterad och aktuell profil på Pinterest. Företagets produkter är väldigt bildsköna, och gör sig bra på Pinterest, på samma sätt som deras content gör sig bra på Instagram; skillnaden är att Instagram är mer inriktat på sociala interaktioner, medan Pinterest är mer fokuserat på det faktiska bildinnehållet.


Utförande

Arbetet inleddes med profil-start på Pinterest. Pinterest har specifika krav på bildstorlek (varav de vanligaste är 1000 x 1500, 2000 x 3000, och 1000 x 1000 pixlar) och bildmått (varav de vanligaste är 2/3 och 1/1), varför iMarketing redigerade Blombrukets bilder före uppladdning, för att optimera spridningsmöjligheterna och maximera synligheten för användarna.

Efter uppladdning av bilder tillhandahållna av Blombruket och redigerade av iMarketing, skrevs bildrubriker (40 tecken) och bildbeskrivningar (50 tecken initialt synliga, upp till 500 tecken möjliga efter klick på pins), inklusive nyckelord och hashtags. Olika nyckelord och kombinationer av nyckelord, olika hashtags, olika typer av beskrivningar (inklusive engelska, svenska, och latin), olika textmängd, och olika alternativtext, utvärderades.

Ett antal olika målgrupper testas, och tester utförs även för att undersöka på vilka målplattformar (iPhone, iPad, android-telefoner, android-surfplattor, webbläsare, mobila webbläsare) bäst resultat uppnås.


Resultat

  • 204 000 profil-besökare på en månad
  • 2 748 hemsides-besökare
  • 2 571 Clicks
  • 425 Pin Saves

Under de två första veckorna efter profilskapandet har Blombrukets Pinterest-profil haft 62.1 tusen besökare, genererat tusentals besök till hemsidan, sparats flertalet gånger, och genererat direkta och indirekta intäkter till Blombruket.


Diskussion

Som väntat gjorde sig bilderna bra på Pinterest, och har levererat önskat resultat. Eftersom det är stor konkurrens om att synas på Pinterest, särskilt för blombilder, är resultatet över förväntan på så kort tid.

Ett av de viktigaste måtten för hur väl content tas emot, är hur många gånger bilderna sparats av andra användare på deras profiler (ungefärligt motsvarande delningar på andra plattformar). 81 pin saves på två veckor är ett väldigt bra resultat, och innebär i praktiken att andra kommer se Blombrukets content. I förlängningen möjliggör det större organisk räckvidd och därmed ökade intäkter för verksamheten. Värt att nämna är även att annonserna har sparats, vilket innebär att de är tillräckligt välutformade för att prestera på egen hand.

För att upprätthålla resultaten gör iMarketing regelbunden uppföljning av vilka Interests, Keywords, och Pins som presterar bäst. Vidare har en plan för hur ofta nya bilder ska laddas upp upprättats.

I syfte att maximera genomslagskraften och ytterligare säkerställa långsiktighet rekommenderar iMarketing en jämförelse mellan målgrupper och intressen på Pinterest och på Facebook/Instagram

No items found.

Kom i kontakt med oss!

Hör av dig till oss med projekt eller funderingar. Vårt mål är att alltid svara inom 1 arbetsdag.

Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande.
Oj! Någonting gick fel. Försök igen.